Kriza komunikacije i dobrog ponašanja?

Dom zdravlja Gospić na čelu s ravnateljicom Dubravkom Jakšetić, 8. prosinca organizirao je predavanje, odnosno tečaj o temi "Personalizirana sestrinska komunikacija s interakcijom prilagođena osobi u potrebi" za medicinske sestre i tehničare. Ravnateljica Jakšetić je u uvodnom govoru istaknula da je u današnjem svijetu potrebna pristojnost komuniciranja, ali prilagođena svakidašnjici, a posebno korisnicima zdravstvenoga sustava i onim osobama koje su u potrebi. "No, da bi se to ostvarilo, potrebno je naučiti međusobno komunicirati, surađivati, sve na dobrobit pacijanata", kazala je ravnateljica.


Doc. dr. Jadranka Pavić koja je pročelnica katedre Zdraavstvene njege na Zdravstvenom velučilištu i nositelj kolegija na Medicinskom fakultetu u Rijeci, upozorila je da su u komunikaciji česti nesporazumi, jer svatko vidi problem i teškoće sa svog stajališta. "Koliko god učimo, uvijek možemo još naučiti, ali svoju sebičnost i egoizam moramo ostaviti po strani, jer čovjek uči dok je živ, pa tako i u komunikaciji", navela je doc. dr. Pavić. Posebno je istaknula da je nužno pronalaziti zajednička rješenja u komunikaciji, a ne da svatko čvrsto drži svoje stavove. "Rješenje uvijek postoji, samo ga treba tražiti kroz suradnju i razumijevanje, pa tako kao profesorica ponosna sam kad čujem o svojim bivšim studenticama, a ima i tu aktualnih, da im je vodilja ispravna komunikacija i pristup svakoj osobi", zaključila je doc. Pavić.

Novinar, istodobno i osoba s više od 30 dijagnoza Vlado Čutura govorio je iz prakse. Naveo je da su medicinske sestre krizni komunikatori koji na razumljiv način trebaju prenijeti poruku pacijentu i osobi u potrebi, dakle bez suvišnih kompliciranih rječi. "Kako bi izgledalo da u zrakoplovu pilot govori putnicima jezikom kontrole zračnoga prometa, ili filozof svojim jezikom?", postavio je pitanje Čutura. "Kad je osoba u krizi, bolesti, treba joj prići i govoriti njoj razumljivim jezikom. Nitko od vas ne zove profesore kriznog komuniciranja, nego s empatijom prilazite ljudima. Tu je vaša veličina, upravo u toj jednostavnosti", poručio je novinar Čutura.