Dom zdravlja Gospić je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite stanovnicima grada Gospića i općina Karlobag, Lovinac i Perušić. Usluge se pružaju na devet lokacija.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine navedeno područje ima 17.307 stanovnika, a prema podacima HZZO-a evidentirano je 17.161 osiguranih osoba na dan 25.07.2013.g. Od toga opredijeljenih u AOM DZ Gospić je 7.161 dok je u AOM u koncesiji opredijeljeno 7.727, u zdravstvenoj zaštiti djece opredijeljeno je 1.604 , u zdravstvenoj zaštiti žena opredijeljeno je 7.528 žena, u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti opredijeljeno je 6.028 osoba.

Dom zdravlja Gospić pokriva područje ukupne površine 1975, 76 km2 i to na četiri lokacije:

Gospić – 966,64 km2

Perušić – 380,69 km2

Lovinac – 341,92 km2

Karlobag – 286,51 km2