Pedijatrija je grana medicine koja je definirana objektom svog interesa - djetetom, od rođenja do polaska u školu. To je, prema tomu, medicina razvojne dobi. 
U Domu zdravlja Gospić je ugovoren 1 tim.

LOKACIJA GOSPIĆ
Kaniška 111

Slađana Ratković, specijalist pedijatar – tel. 053 658 690