Zdravstveno preventivna i zdravstveno promotivna djelatnost.
Medicinsko- socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice.
Cilj patronažne zdravstvene zaštite je pružiti zdravstvenu zaštitu korisnicima izvan zdravstvenih ustanova (u njihovim domovima, vrtiću, školi, široj zajednici), poticati ih na očuvanje i unapređenje zdravlja, prevenciju bolesti i ozljeda.
Patronažne posjete korisnicima organiziraju se prijavom bilo kojeg stručnog suradnika, poziva obitelji, susjeda, prijatelja ili samog korisnika.
Patronažna sestrinska skrb je preventivna, zdravstveno – socijalna i edukativna djelatnost koja se odvija u obitelji i zajednici uz maksimalno sudjelovanje i suradnju korisnika.
Patronažna zdravsvena njega usmjerena je na dvije glavne grupe zadataka :
Promicanje i očuvanje zdravlja te sprečavanje bolesti kod novorođenčadi, dojenčadi, male i predškolske djece, školske djece i omladine, žena osobito za vrijeme trudnoće i babinja, starijih i nemoćnih osoba, osoba s povećanim potrebama zbog duševnog ili tjelesnog oštećenja, rizičnog ponašanja i loših životnih navika.
Prepoznavanje, pravodobno otkrivanje i skrb za bolesne i nemoćne koja se provode tamo gdje ljudi žive i rade, a najčešće u njihovim domovima
Patronažna sestra izrađuje plan rada u skladu s utvrđenim potrebama kroz individualan rad, rad sa obitelji korisnika, rad u malim grupama u prostorijama doma zdravlja, prostorijama lokalne samouprave s temama iz područja primarne , sekundarne i tercijarne prevencije, suradnju s izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite, te organizaciju i koordinaciju rada s velikim grupama osiguranih osoba, kroz predavanja, djelovanjem preko lokalnih medija, na javnozdravstvenim skupovima i dr.
Za uspješno provođenje mjera i aktivnosti te praćenje zdravstvenog stanja populacije neophodna je suradnja patronažne sestre sa općom-obiteljskom medicinom, pedijatrijskim timovima, ginekološkim, stomatološkim, palijativnim, ali i drugim specijalističkim timovima, socijalnim službama, centrima za pomoć i njegu u kući, ustanovama za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, prosvjetnim ustanovama (škole, vrtići), raznim grupama korisnika s određenim potrebama, karitativnim organizacijama, nadležnim sestrama i liječnicima u bolničkim ustanovama, raznim udrugama i drugim službama na razini lokalne zajednice.
U Domu zdravlja Gospić ugovorena su 4 tima- prvostupnice sestrinstva.
Dva tima ugovorena su za Gospić i pripadajuća naselja, 1 tim za Perušić i pripadajuća naselja i 1 tim za Karlobag i pripadajuća naselja.

LOKACIJA- GOSPIĆ
118.brigade HV 3

mob. 091 445 3411