ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI BOLESNIKA (KUĆNA NJEGA)

Zdravstvena njega u kući spada u primarnu zdravstvenu zaštitu, u osnovno zdravstveno osiguranje.
Zdravstvena njega u kući je nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova.
Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno , a po preporuci Vašeg izabranog liječnika. Podliježe provjeri kvalitete izvršene usluge.
Zdravstvena njega u kući obuhvaća:
* zbrinjavanje rana (kirurških, kroničnih, dekubitusa, ulkusa ) – suvremenim podlogama za rane
* pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
* prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
* kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
* toaleta i održavanje stome
* provođenje klizme za čišćenje
* uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv,urin,stolica, brisevi...)
* primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
* kateterizacija mokraćnog mjehura
* primjena lokalne i peroralne terapije
* primjena terapije kisikom
* postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
* mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
* kontrola razine šećera u krvi i urinu
* palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)
Usluge zdravstvene njege su grupirane u DTP - terapijsko-dijagnostičke postupke ( po smjernicama zdravstvene njege odobrene od HKMS i Ministarstva zdravstva) i nalaze se na nalogu, te označavaju postupke koje će sestra provoditi ovisno o stanju i potrebi
Na zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob.
U Domu zdravlja Gospić ugovoreno je 5 timova zdr. njege u kući (medicinske sestre srednje stručne spreme).
Četri tima ugovorena su na Gospić i pripadajuča naselja, a 1 tim na Perušić i pripadajuća naselja.

LOKACIJA – GOSPIĆ
118.brigade HV 3

telefon – 053 560 301