LJEKARNIČKA DJELATNOST

LOKACIJA – GOSPIĆ,
Kaniška 6

telefon – 053 57 28 35

 

LOKACIJA – PERUŠIĆ

telefon – 053 679 028

 

RADNO VRIJEME -  LJEKARNA GOSPIĆ
TJEDNO RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak   od 07,00 do 20,00 sati
Subota                           od 08,00 do 13,00 sati

DEŽURSTVO

Subota     od 18,00 do 20,00 sati
Nedjelja
   od 11,00 do 17,00 sati

 RADNO VRIJEME -  LJEKARNA PERUŠIĆ
TJEDNO RADNO VRIJEME

  • ponedjeljak i srijeda - poslijepodne od 13,00 do 20,00 sati
  • utorak, četvrtak i petak - prijepodne od 07,00 do 15,00 sati
  • radna subota: - prva i treća u mjesecu od 08,00 do 12,00 sati

Više informacija na linku: Ljekarne