LJEKARNIČKA DJELATNOST

LOKACIJA – GOSPIĆ,
Kaniška 6

telefon – 053 57 28 35

LOKACIJA – PERUŠIĆ

telefon – 053 679 028

NOVO RADNO VRIJEME LJEKARNA GOSPIĆ

TJEDNO RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak   od 08,00 do 15,00 sati
Subota                           od 08,00 do 13,00 sati

DEŽURSTVO

Subota     od 18,00 do 20,00 sati
Nedjelja
   od 11,00 do 17,00 sati