11.8.2023. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVRŠENJE RASHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons 

11.8.2023. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVRŠENJE PRIHODA POSLOVANJA OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

11.8.2023. IZVRŠENJE plana 01.01.-30.06.23 PDF Icon

11.8.2023. Odluka o usvajanju izvj. o izvršenju fin.plana 1-6-23 PDF Icon

11.8.2023. Financijski plan 2023-Izvršenje 1-6 Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons 

5.2.2024. 2023-Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

5.2.2024. BILJEŠKE ZA FIN.IZVJ. ZA 1-12 2023.G. PDF Icon

5.2.2024. Izvještaj proračuna, ref.str.2023PDF Icon

FINAN. PLAN-vel.tab. 2024-2026-4.razina-€-konačnaExcel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

Financijski plan 2024-2026-Obrazloženje,

3.2.2023. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022. godine.Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons 

3.2.2023. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2022. – 31. prosinac 2022. godine. PDF Icon

3.2.2023. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2022. godine.PDF Icon 

Web aplikacija isplata još je u fazi dorada: https://transparentno.dzgospic.hr/

FINANCIJSKI PLAN 2023-2025-4.razina-€-konačna Excel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

7.2.2022. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021. godine PDF Icon

9.2.2022. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2021. – 31. prosinac 2021. godine - ispravak PDF IconExcel icon PNG, ICO or ICNS | Free vector icons

7.2.2022. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2021. godine   PDF Icon   

9.2.2022. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2021. godine - ispravak PDF Icon

                Financijski plan za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.

04.02.2021. lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01. - 12. 2020. godine  PDF Icon
04.02.2021. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2020. godine  PDF Icon

27.02.2020. Ispravak Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. godine PDF Icon

27.02.2020.  Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2019. godine - ispravak  PDF Icon  

05.02.2020. lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01. - 12. 2019. godine  PDF Icon
05.02.2020. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2019. godine  PDF Icon

Ispravak Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. godine PDF Icon
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. godine  PDF Icon
Bilješke za financijska izvješća od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine PDF Icon

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017. godine PDF Icon

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016. godine PDF Icon

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2017.  I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.  I 2019. GODINU PDF Icon
 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU PDF Icon
FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE od 1. do 3. mjeseca 2016. PDF Icon
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015. PDF Icon

Financijsko izvješće za 2014.g PDF Icon