04.02.2021. lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01. - 12. 2020. godine  PDF Icon
04.02.2021. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2020. godine  PDF Icon

27.02.2020. Ispravak Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019. godine PDF Icon

27.02.2020.  Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2019. godine - ispravak  PDF Icon

05.02.2020. lzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01. - 12. 2019. godine  PDF Icon
05.02.2020. Bilješke za financijski izvještaj za 01. - 12. 2019. godine  PDF Icon

Ispravak Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. godine PDF Icon
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018. godine  PDF Icon
Bilješke za financijska izvješća od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine PDF Icon

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017. godine PDF Icon

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2016. – 31. prosinac 2016. godine PDF Icon

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2017.  I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.  I 2019. GODINU PDF Icon
 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU PDF Icon
FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE od 1. do 3. mjeseca 2016. PDF Icon
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. – 31. prosinac 2015. PDF Icon

Financijsko izvješće za 2014.g PDF Icon