U primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) provodi se izvanbolnička zdravstvena zaštita u temeljnom opsegu - promicanje i očuvanje zdravlja, prevencija te liječenje i rehabilitacija oboljelih i onesposobljenih.  
PZZ ključ je za ulaz u ostale dijelove zdravstvenoga sustava: prema medicinskim indikacijama, upućuje se bolesnike u specijalističko-konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu.
U djelatnostima primarne zdravstvene zaštite također se ispunjavaju recepti za lijekove koje plaća HZZO te ostali dokumenti povezani s ostvarivanjem raznih prava na novčane naknade zbog spriječenosti za rad uslijed bolesti, invaliditeta i nesposobnosti itd.
Ambulanta obiteljske medicine je djelatnost kojoj je cilj očuvanje zdravlja i liječenje svih članova obitelji bez obzira na spol, dob i vrstu bolesti
Provodi sveobuhvatnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu definirane populacije, pri čemu se obitelj smatra osnovnom jedinicom djelatnosti.
Dom zdravlja Gospić ima ugovoreno 7 ambulanti opće medicine, dvije u Gospiću, dvije u Perušiću, jednu  u  Lićkom Osiku, jednu u Karlobagu i jednu u Lovincu. Također su 4 ambulante opće medicine u koncesiji.

LOKACIJA GOSPIĆ,
118.brigade HV 3

dr. Jelena Lemaić – tel. 053 57 32 57
dr. Aleksandar Lemajić – tel. 053 560 151

U KONCESIJI - LOKACIJA GOSPIĆ,
118.brigade HV 3

dr.Milka Majerović - tel. 053 57 29 16
dr. Ceda Basarić - tel. 053 57 32 22
dr. Ivanka Trešnjić, spec.obiteljske medicine – tel. 053 57 32 35
dr. Evica Ratković – tel. 053 57 32 35

LOKACIJA LIČKI OSIK

dr. Katica Primorac Čović – tel.053 672 004

LOKACIJA LOVINAC

dr. Vlatko Duvnjak – tel. 053 681 195

LOKACIJA KARLOBAG

dr. Ankica Šubat Stilinović – tel. 053 694 003

LOKACIJA PERUŠIĆ

Marija Gavran, specijalist obiteljske medicine – tel.053 679 020
Orijana Marcelić Tomljenović, specijalist obiteljske medicine – tel. 053 679 479