Objavu V Odluka o produženju roka prijave za medicinsku sestru tehničara zdravstvenog djelatnika u sanitetu do 06 04 2020 možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za magistra farmacije možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za doktora obiteljske medicine Gospić zamjena za vrijeme specijalizacije možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj na određeno vrijeme na radno mjesto Glavni konter možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj medicinska sestra tehničar u zdravstvenoj njezi u kuću 3 izvršitelja zamjena možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme medicinska sestra tehničar u ambulanti obiteljske medicine Gospić možete pogledati ovdje.