Magistar farmacije u ljekarničkoj jedinici Lovinac.