WA0003   WA0004
 
U sklopu plana trajnog usavršavanja za medicinske sestre/tehničare, Nikolina Bonković, prvostupnica sestrinstva i Katarina Grgurić, studentica sestrinstva održale su predavanje  u KIC-u Gospić "Patronažna zdravstvena djelatnost i zdravstvena njega u kući".
Cilj predavanja bio je prikazati kroz proces zdravstvene njege djelokrug rada patronažne službe i djelokrug rada zdravstvene njege u kući, te njihovu suradnju sa ostalim zdravstvenim i nezdravstvenim službama,  kako bi krajnji korisnik, pacijent na terenu  dobio najbolju moguću skrb.