Europska androloška mreža – koordinacija istraživanja, obrazovanje i svijest javnosti (ANDRONET) 2022 10 24 10 31 48 Andronet Andronet Mozilla Firefox

ANDRONET ima za cilj potaknuti istraživačku suradnju, obrazovanje i javnu svijest o andrologiji, polju znanosti koje se bavi zdravljem muškaraca. Trenutačno ne postoje europske ili svjetske mreže putem kojih istraživači i kliničari u andrologiji mogu komunicirati. Potreba za takvom mrežom je hitna zbog sve veće učestalosti neplodnosti i raka testisa, zabrinjavajućih izvješća o povezanosti loše reproduktivne funkcije s lošim zdravljem i predispozicije muškaraca za ozbiljne bolesti, što dovodi do kraćeg životnog vijeka u muškaraca. Muška neplodnost je česta, no pacijenti se trenutno liječe tehnologijom potpomognute oplodnje s primarnim opterećenjem na ženi. www.andronet.cat

Više informacija u dokumentu: WORD | PDF