AOM Gospić I  

Aleksandar Lemajić , dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053 / 560 – 151

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi– prijepodne od 07,00 do 14,30 sati

parni datumi    –  posljepodne  od 13,00 do 20,30 sati

radna subota – četvrta u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM Gospić II

 Jelena Lemaić,dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel. 053/ 573 - 257

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

parni datumi      - prijepodne   od 07,00 – 13,30 sati
neparni datumi - posljepodne od 13,00 – 19,30 sati

radna subota -  treća u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM Gospić III  

Natalija Čorak ,dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053 /573 -235

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi– prijepodne od 07,00 do 14,30 sati

parni datumi     – posljepodne   od 13,00 do 20,30 sati

radna subota – druga u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM LIČKI OSIK

Katica Primorac Čović,dr.med.

Hrvatskog proljeća 1, Lički Osik

tel.053 /672-004

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak, petak  od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda       od 13,00 – 20,30 sati

radna subota- prva

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM LOVINAC

Vlatko Duvnjak,dr.med.

Svetog Mihovila 2, Lovinac

 tel: 053 681 195

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak, petak   od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda        od 13,00 – 20,30 sati

radna subota- prva u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM KARLOBAG

Ankica Šubat Stilinović,dr.med.

Obala Vladimira Nazora 23, Karlobag

 tel: 053/ 694 – 003

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak, petak    od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda         od 13,00 – 20,30 sati

radna subota- prva u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM PERUŠIĆ  I

Marija Gavran, spec.obit.med.

Ante Starčevića 18, Perušić

tel: 053/ 679 -  020

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak, petak  od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda       od 13,00 – 20,30 sati

radna subota- prva u mjesecu 

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM PERUŠIĆ  II

Orijana Marcelić Tomljenović, spec. obit.med.

Ante Starčevića 18, Perušić

tel: 053/ 679 - 749

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak, petak   od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i srijeda        od 13,00 – 20,30 sati

radna subota – prva u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati
 

ORDINACIJE PRIVATNE PRAKSE
OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE

AOM GOSPIĆ
Milka Majerović,dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 572 – 96

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, srijeda, petak   od 07,00 – 14,30 sati
ponedjeljak i četvrtak  od 13,00 – 20,30 sati

radna subota - treća u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM GOSPIĆ
Ceda Basarić, dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053 / 573 – 222

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

utorak, četvrtak i petak  od 07,00 - 14,30 sati

ponedjeljak i srijeda        od  13,00 do 20,30 sati

radna subota - treća u mjesecu

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30 sati

AOM GOSPIĆ
Evica Ratković,dr.med.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 573 – 235

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi -  posljepodne      od 13,00 do 20,30 sati
parni datumi  -      prijepodne        od 07,00 do 14,30 sati

radna subota – prva u mjesecu       od 07,00 – 13,00 sati

kućne posjete od 13,30 – 14,30 sati
kućne posjete od 19,30 – 20,30

ORDINACIJE DENTALNE MEDICINE

AMBULANTA GOSPIĆ I

Mr.sc. Siniša Stojčević, dr.med.dent.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 572 - 600

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi -  prijepodne     od 07,00 do 14,30 sati
parni datumi  -      posljepodne   od 13,00 do 21,00 sati

radna subota –      četvrta u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

AMBULANTA GOSPIĆ II

Ivan Jovanović,dr.med.dent.

 118. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 572 - 600

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi – posljepodne  od 13,00 do 21,00 sati

parni datumi  -      prijepodne   od  07,00 do 14,30 sati

radna subota –     treća u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

AMBULANATA GOSPIĆ III

Marija Kolak Vičić, dr.med,dent.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 658 -143

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

neparni datumi -  prijepodne      od 07,00 do 14,30 sati
parni datumi  -      posljepodne   od 13,00 do 21,00 sati

radna subota –     treća u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

AMBULANTA  LIČKI OSIK

Karmela Milinković,dr.med.dent.

Hrvatskog proljeća 1, Lički Osik

tel: 053 / 639 – 271

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda –       od 13,00 do 20,30 sati

utorak, četvrtak i petak - od 07,00 do 14,30 sati

radna subota -  prva u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

AMBULANTA  KARLOBAG

Marinela Košenski,dr.med.dent.

Obala Vladimira Nazora 23, Karlobag

tel: 053/ 694- 455

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda –       od 13,00 do 20,30 sati

utorak, četvrtak i petak -  od 07,00 do 14,30 sati

ORDINACIJA PRIVATNE PRAKSE

DENTALNE MEDICINE 

AMBULANTA GOSPIĆ

Ivan Sesar, dr. med.dent.

  1. brigade HV 3, Gospić

tel: 053/ 572 -606

Radno vrijeme:

ponedjeljak i utorak  -     posljepodne od 13,00 do 20,30 sati

srijeda, četvrtak i petak – prijepodne od 07,00 do 14,30 sati

radna subota –     druga u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

AMBULANTA GOSPIĆ

Dragica Bošnjak,dr.med.dent.

  1. brigade HV 3, Gospić
tel: 053/ 575-256

Radno vrijeme:

parni datumi –      prijepodne       od 07,00 do 14,30 sati

neparni datumi – posljepodne    od 13,00 do 20,30 sati

Petak   ----- -------- prijepodne       od 07,00 do 14,30 sati

radna subota –     prva u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati

PERUŠIĆ

Slavica Devčić, dr.med.dent.

Ante Starčevića 18, Perušić

tel :053 / 679 - 488
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme:

ponedjeljak i srijeda            od 12,00 do 20,30 sati

utorak, četvrtak i petak      od 07,00 do 14,30 sati

radna subota -  prva u mjesecu od 07,00 – 13,00 sati