Poziv na testiranje i razgovor za radno mjesto Vozač sanitetskog prijevoza zamjena mjesto rada Gospić možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za vozača sanitetskog prijevoza zamjena na određeno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju možete vidjeti ovdje
ili na stranici Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Objavu Natječaj za doktora medicine specijalista ginekologije možete vidjeti ovdje.

Objavu Javni Natječaj za medicinsku sestru tehničara u zdravstvenoj njezi u kući i sanitetu te prvostupnika sestrinstva u patronaži možete vidjeti ovdje.

Ponovljeni javni natječaj za medicinsku sestru tehničara u zdravstvenoj njezi u kući možete vidjeti ovdje.

OBAVIJEST O REZULTATU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME RADNO MJESTO KONTER možete vidjeti ovdje.