Objavu Ponovljeni natječaj za radno mjesto medicinska sestra tehničarmedicinska sestra ZAMJENA AOM Gospić možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za radno mjesto medicinska sestra tehničar u zdravstvenoj njezi u kući zamjena za dugotrajno bolovanje možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za radno mjesto medicinska sestra tehničar u zdravstvenoj njezi u kući NEODREĐENO možete vidjeti ovdje.

Objavu za Natječaj za radno mjesto medicinska sestra tehničar u djelatnosti obiteljske medicine možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za radno mjesto doktor medicine zamjena za vrijeme specijalizacije možete vidjeti ovdje.

Natječaj za radno mjesto doktora medicine - zamjena za dugotrajno bolovanje i godišnje odmore možete vidjeti ovdje.