Objavu III Odluka o produženju roka za prijavu medicinska sestra tehničar u medicini rada i sporta do 01 09 2019 možete vidjeti ovdje.

Ovjavu II Odluka o produženju roka za prijave dentalni asistent medicinska sestra tehničar u dentalnoj ambulanti Karlobag do 01 09 2019 možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produženju roka prijave doktor obiteljske medicine Perušić do 01 09 2019 možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za koordinatora palijativne skrbi možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za Palijativni tim doktor i medicinska sestra možete vidjeti ovdje.

Objavu Natječaj za medicinsku sestru tehničara u obiteljskoj medicini Perušić zamjena možete vidjeti ovdje.