Pravo na sanitetski prijevoz radi korištenja zdravstvene zaštite ostvaruje osigurana osoba koja je: nepokretna, teško pokretna i kojoj zbog prirode bolesti nije preporučeno samostalno kretanje.
Osigurana osoba ima pravo na sanitetski prijevoz do najbližeg ugovornog subjekta Zavoda koji sa Zavodom ima ugovorenu i može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu, a ostvaruje ih na osnovi naloga za sanitetski prijevoz izdanog od strane izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite koji je izdao uputnicu za traženu zdravstvenu zaštitu, odnosno na osnovi izdane potvrde o ortopedskim i drugim pomagalima i to pod uvjetom da se za realizaciju tog pomagala osiguranoj osobi kod ugovornog isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala mora uzeti mjera, odnosno izvršiti proba ortopedskog i drugog pomagala.
Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite obvezan je na nalogu za sanitetski prijevoz naznačiti naziv mjesta sjedišta ugovornog subjekta Zavoda te njegov naziv.
Dom zdravlja Gospić ima ugovorena 4 tima u sanitetetskom prijevozu.
Jedan tim se sastoji od jedne medicinske sestre (srednje stručne spreme) i dva vozača.

LOKACIJA – GOSPIĆ
118.brigade HV 3

Voditelj voznog parka, Pave Kurteš - mob. 091 445 3379