Objavu Odluka o produženju roka prijave za medicinsku sestru tehničara u zdravstvenoj njezi u kući do 02. 07. 2020. možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produženju roka prijave za radno mjesto prvostupnik sestrinstavu palijativnom timu možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produženju roka prijave za radno mjesto dentalni asistent Karlobag možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produženju roka prijave za radno mjesto prvostupnik sestrinstva u patronaži na određeno vrijeme do 11. 06. 2020. možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produženju roka prijave za radno mjesto medicinska sestra tehničar zdrasvtevni djelatnik u sananitetu do 11. 06. 2020. možete vidjeti ovdje.

Objavu Odluka o produžetku roka za prijavu na radno mjesto prvostupnik sestrinstva u Palijativnom timu na neodređeno možete vidjeti ovdje.