Obavijest o rezultatu javnog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto sestra/tehničar možete vidjeti ovdje.

Raspisan je Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za doktora dentalne medicine i magistra farmacije,
a sve detalje i uvjete možete vidjeti ovdje.

Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za doktora opće medicine možete vidjeti ovdje.

Odobrava se raspisivanje natječaja za primitak zdravstvenih radnika na pripravnički staž

Natječaj možete vidjeti ovdje.