PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13, 85/15 i 69/22) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva DOMU ZDRAVLJA GOSPIĆ putem obrasca zahtjeva za pristup informacijama.


Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 - poštom na adresu: DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić,
 - e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 - osobno predajom na urudžbeni zapisnik Doma zdravlja Gospić, uprava I. kat, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
 - naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 - podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 - ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni ili nerazumljivi zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.


Podaci o službeniku za informiranje:
Mira Jakovljević,bacc.admin.publ.
Kontakt: 053/ 572-918
Fax:053/572-918
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama objavljeni su u Narodnim novinama broj: 12/14, 15/14
i 141/22.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Popis pravnih akata: https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2023. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2022. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2021. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2020. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2019. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2018. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2017. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2016. godina

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI 2015. godina